Bulunduğu pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olmayan personeller de dahil olmak üzere,  personel tarafından, yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil edeceğinden, personel 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerini, mevzuata, işbu sözleşmenin şartlarına, işverenin ve işyerinin talimatlarına uygun olarak yürütecektir. 

Personel, kişisel verilerin yetkisiz veya yasadışı işlenmesine ve kazara meydana gelen kayıp, kopyalanma, tahrip veya hasara karşı korunması için her zaman uygun teknik ve idari güvenlik önlemlerini alacaktır.

Personel, İşveren ve işyerinin önceden yazılı onayı bulunmadıkça kişisel verileri üçüncü bir kişi ile paylaşmayacaktır.

Personel kişisel verilerin izinsiz olarak kayıp, kopyalanma, tahrip ve hasara uğraması halinde veyahut da kişisel verilerin üçüncü şahıslar ile izinsiz paylaşılması halinde durumu derhal yetkili amirine bildirecektir. 

Personelin sır saklama yükümlülüğü işbu sözleşme sona erse bile süresiz olarak devam eder.